POTWIERDZENIE REJESTRACJI

Dziękujemy za wysłanie zgłoszenia!

Niniejszym potwierdzamy otrzymanie zgłoszenia rejestracyjnego na Warsztaty ADHD. W ciągu maksymalnie 7 dni roboczych otrzymacie Państwo fakturę proforma w celu dokonania opłaty a tym samym pełnego zarejestrowania się na warsztaty.
z poważaniem
Komitet Organizacyjny Warsztatów ADHD