PROGRAM WARSZTATÓW

11.00 – 12.00 Rejestracja uczestników.

12.00 – 13.30 Wykład 

13.30 – 13.45 przerwa kawowa 

13.45 – 15.15 Wykład

15.15 – 15.30 przerwa kawowa/lunch

15.30 – 17.00 Wykład 

17.00 – 17.30 Podsumowanie, pytania, dyskusje

17.30 – Zakończenie warsztatów, rozdanie certyfikatów

Niniejszy plan jest ramowy. Poszczególne bloki tematyczne będą uzupełniane wkrótce. Organizator zastrzega, że warsztaty mogą trwać dłużej niż przedstawiony powyżej plan. O wszystkich istotnych zmianach, będziemy informować na bieżąco